Soldat w Komputer ?wiecie

Najnowszy numer Komputer ?wiat Twój Niezb?dnik 1/2011 mo?na ju? kupi? w kioskach oraz na stronie internetowej Komputer ?wiata, w cenie 9,90 z? (z p?yt? DVD).

Soldat Komputer ?wiat

Jest to unikatowy prezent ode mnie i od KS dla wszystkich Polskich graczy. Nigdy wcze?niej pe?na wersja nie by?a publikowana. Je?eli nie gra?e? jeszcze w Soldat teraz masz szans? dosta? pe?n? wersj? od razu. Je?li ju? grasz w Soldat od dawna, a nie mia?e? jak zap?aci? za dodatki (minimapa, nowe skórki, wy?sza rozdzielczo??), to teraz mo?esz to zrobi? w swoim kiosku!